Türkisch

 

 

ERKEN TEŞVIK NEDIR?
Erken teşvik aynı yaşta olan çocuklara nazaran, yaşına göre gelişmemiş çocuklara uygulanan eḡitimsel yardımdır.

Erken teşvik gelişimde yaşa has kabiliyet gelişiminde problemi olan çocuḡu güçlendirir ve destekler, örneḡin

. Oyun oynarken ve diḡer çocuklarla münasebette

. Güven ve kendine güvenme alanında

. İletişimde ve dil gelişiminde

. Konsantrasyon ve öḡrenme alanında

. İnce ve kaba motoriḡin gelişiminde

. Erken doḡumdan, doḡum komplikasyonundan, hastalıktan veya engellilikten doḡan neticelerde

Erken teşvik bir bireysel teşviktir. Çocuk erken teşvik saatlerinde oyun oynayarak yeni beceriler ve kabiliyetler öḡrenir ve bunları tatbik eder. Teşvik çocuḡun kişiliḡine ve ailesinin, kendisinin özel durumuna uygun bir şekilde uygulanır. Ebeveyinlerle birlikte çalışmak bizim için çok önemlidir. Bu şekilde öḡrenilenler çocuḡun her yaşam alanında uygulanabilir.

Hedefimiz: Çocuḡun kendisini, gelişiminin her alanında mümkün olduḡu kadar geliştirebilmesidir. Şu var ki, bilhassa bizim için saḡlıklı bir özgüven önemlidir.

Hangi yaş grubu? Erken teşvik doḡumdan okul çaḡına dek yapılır.  

Başvuru: Erken teşvik yasal temelde düzenlenmiştir ve ebeveynler için ücretsizdir. Masraflar ikâmetgah durumuna göre Bielefeld veya Gütersloh Belediyesi tarafından karşılanır. Bunun için çocuḡun ebeveynleri tarafından başvuru formu doldurulmalıdır. Biz memnuniyetle ebeveynleri mükellef kılmadan başvuru formu ve erken teşvik hâkkındaki sorularında danışmada bulunuruz. Danışma randevuları önceden anlaşmalı anaokulunda, evde veya bizim derneḡimizde gerçekleşir.

Meslek gruplarına mensup uzmanlar: Erken teşvik mekânımızda, çeşitli pedagojik ve terapist meslek grubundan uzmanlar hizmet verir:

. Pedagoji

. Psikoloji

. Eḡitimsel Pedagoji

. Çocuk hastabakıcı

. Logopedi

. Dil Eḡitim Pedagoji


Erken teşvik nerede yapılır?

. Erken teşvik mekânında

. Evde

. Anaokulunda

Erken teşvik ya bizim erken teşvik mekânında, çocuḡun evinde veya anaokulunda gerçekleşir. Bielefeld ve Gütersloh’un kuzey bölgesindeki tüm çocuklara teşvikte bulunuruz.

Erken teşvik mekânımızda hizmetlerimiz:

. Erken teşvik ve teşvik ihtiyacı konusunda açık danışma

. Doering konseptine baḡlı gelişim refâkatı

. Psikomotorik

. Prof. Deuser konseptine baḡlı  ses vurgulama

. Gelişim teşhisi

. Çocuḡu okula başlatma danışmanlıḡı

. Duyumsal Entegre Terapisi (IS)

. Marburg Konsantrasyon Antrenmanı

. Diyaloḡa adımlar

. Güçlü Ebeveynler-Güçlü Çocuklar

. Ev çevresinde vidyo destekli gelişim refâkatı

Tıbbi-terapik hizmetler

Çocuklar için:

. Logopedi muayenehanesi

  Frau Aul (0521 9507047)

Heilpädagogische Kinderhilfe und Mehrmediale Therapie e.V.

Windelsbleicher Straße 137

33647 Bielefeld

Telefon: 0521 402085 .  Fax: 0521 402084

info@hkumt.de  .  www.hkumt.de

Otobüs ile: 94 numaralı otobüs, Sennefriedhof West duraḡı

Araba ile: Derneḡimizde park yerleri mevcuttur.